Marka Kavramı

Marka Kavramı

7 Kasım 2017 0 Yazar: Editör

Markanın en bilinen kullanımı; 19. yüzyılda büyük hayvan sürülerinin sahipleri tarafından gerçekleştirilir. Sürü sahipleri kendi hayvanlarını diğerlerinden ayırt etmek için hayvanlarını damgalarlar ve böylece markalama kavramının kökü oluşur.

Nitekim marka (brand) kelimesi eski İskandinav dilinde “yanmak” anlamına gelen “brandr” kelimesinden türemiş. Brandr kelimesinin köken anlamı ise; “sıcak ütünün bıraktığı iz” demek. Bu anlam zaman içinde “belirli bir ismi ya da işareti olan mallar” şeklinde değişime uğrar.

En teknik anlamıyla; ürünleri veya hizmetleri farklılaştırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, işaretler, semboller, rakamlar, harfler veya bunların kombinasyonları marka olarak kabul ediliyor.

Günümüzde ise markayı; sadece isim, sembol ve işaret olarak nitelemek doğru değil. Çünkü artık marka, üretici ve tüketici arasındaki iletişimin anlamı, algısı konumunda.

İletişim mecralarının her geçen gün artması, beraberinde tüketicinin marka kavramına olan etkisini artırmakta.

Marka İletişimi

İletişim olmadan bir marka yaratmak olanaksız. Bugün birçok marka hikayesinde de olduğu gibi farklılık yaratmak özellikle iletişim kanallarını etkin kullanmak veya kendi iletişim kanallarını oluşturmak ile gerçekleşiyor. Bu nedenle geleneksel birçok iletişim yolu, yanında yenilikçi yöntemlerde de farklılaşma noktasında odaklanılmalı.

Farklı iletişim ise; pazarda bulunmayan, tanınmayan ya da az sayıda kullanılan “yeni” iletişim kanalların aktif ve etkin kullanımı ile doğrudan ilgili. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, yeni kanalları geleneksel kanallardan daha aktif, daha etkin ve çok daha maliyetli biçimde ortaya çıkarıyor. Rekabeti farklı boyutlara taşıyan bu yenilikler markanın yeni odak noktalarından biri konumunda.

Etkili iletişim, ürün denemelerinden markaya kadar olan süreçte tüketicinin ürün ve markaya yönelik tecrübesini artırıyor ve aynı zamanda tüketicide, ürünü kullandığında nasıl hissedeceği hayalini yaratarak ona cesaret veriyor.

Bu noktadan hareketle de; marka iletişiminde daima hatırlanması gereken stratejik noktalar;

Marka yönetimi, belirlenen amaç doğrultusunda biçimsel ve içeriksel tasarımı yapılan markaya ait kimlik öğelerinin, iletişim mesajlarıyla uygun mecralarda hedef kitleye iletilmesi ve marka değerinin oluşması süreçlerinden oluşuyor.

Bu kapsamda yer alan çalışmaların aşamaları;

 • Ayrıştırma veya Birleştirme Yoluyla Yeni Bir Kategori ve Yeni Bir Pazar Yaratma
 • Marka Konumlandırma
 • Marka Kimliğinin Tasarlanması
 • Hedef Kitleye İletilecek Marka İletişim Çalışmalarının Planlaması
 • Marka Denetimi
 • Marka Denkliğinin ve Değerinin Artırılması

İyi marka yönetimi, rekabette sürdürülebilir bir avantaj sağlar. Tüketici için seçimi kolaylaştırır ve olası riski azaltır. Müşteri sadakati oluşturur.

Stratejik bir pazarlama aracı olarak markalar alıcı ve satıcı arasında bir köprüdür. Bir fikri ve kişiliği temsil ederler aynı zamansa insanların kalite algısını etkilerler. Birbirleriyle bütünleşen bu aksiyonları eşzamanlı almak markaya her zaman değer katmakta ve uzun vadede tüketici ile marka arasındaki sadakat bağını güçlendiriyor.

Marka iletişiminin ilkelerini başarıyla yansıtan Apple, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalarda dünyanın en iyi markası unvanını yine elinde tutmayı başardı. Cupertinolu dev, bu yıl da tahtını kimseye kaptırmadı ve zirvedeki yerini korudu. Danışmanlık şirketi olan Interbrand tarafından yapılan açıklamaya göre; Apple marka değerini %3 arttırdı ve değeri tam 184 milyar dolara ulaştı.

Apple’ı %6’lık bir büyüme gerçekleştirerek 141 milyar dolara ulaşan değeri ile Google takip ediyor. Microsoft ise %10’luk bir artış ile 79 milyar dolar ile 3. sırada yer alıyor. Microsoft’un değerinin rakiplerine göre yarı yarıya olmasının en büyük nedeni ise telefon pazarında elle tutulur bir gelişim göstermemeleri olarak düşünülüyor.

Kaynaklar

 1. http://www.enmarka.name.tr/kisaca-marka-nedir.html. Kaynak Erişim Tarihi: 27.10.2017
 2. Prof.Dr.Nurhan Babür Tosun, Marka Yönetimi, Beta yayınları, 2017, (syf 4-600)
 3. http://stratejikmarkayonetimi.blogspot.com.tr/2015/04/tuketici-algsnda-marka-imaj-olusturmak.html – Kaynak Erişim Tarihi: 27.10.2017
 4. Ries A, Ries L (2005), Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Çev A. Özdemir, İstanbul: Media Cat
 5. http://b4mind.com/blog/2016/marka-yonetimi-nedir-nasil-yapilir Kaynak Erişim Tarihi 27.10.2017
 6. https://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/iyi-markanin-7-yeni-kurali Kaynak Erişim Tarihi 27.10.2017
 7. http://reklamalemi.tumblr.com/post/6971471399/david-ogilvynin-%C3%BCnl%C3%BC-s%C3%B6zleri Kaynak Erişim Tarihi 27.10.2017