Türkiye’nin Mobing Haritası

Türkiye’nin Mobing Haritası

17 Aralık 2018 0 Yazar: Editör

“Çalışanların yüzde 90’ı mobing mağduru olduğunu düşünüyor.”

Bu önemli detay, İzmir’de düzenlenen 4. Forum Mobing’de bireysel ve kurumsal araştırmayı da kapsayan ‘Türkiye’nin Mobing Araştırma Sonuçları 2018’ ile yayınlandı.

‘Mobing araştırmaları’ 2012 yılından bu yana kapsamlı bir şekilde 4. Boyut Akademi tarafından sürdürülüyor. 4. Forum Mobing ise ilk kez İzmir’de düzenlendi.

2018 yılındaki 4. Forum Mobing’te ilk kez bireysel mobing araştırma sonuçlarına da yer verildi.

Hem bireysel hem de kurumsal mobing araştırma sonuçlarına ForumMobing.Net/Raporlar sayfasından  ulaşabilirsiniz ve araştırma sonuçları dosyalarını indirebilirsiniz.

Kurumların yüzde 63’ünde psikolojik tacizi önlemeye yönelik herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı, çalışanların yüzde 90,7’sinin ise gereksiz görevler, olumsuz eleştiri, küçümseme ve iğneleme gibi uygunsuz davranışlara maruz kaldıkları yapılan araştırmanın diğer detaylarından biri.

Dr. Evrim Güleryüz Hanım, 2005 ve 2018 yılları arasında 447 yüksek lisans ve doktora araştırmasına, 2016 ve 2018 yılları arasında ise 130 yüksek lisans ve doktora araştırmasına imza atıldığını belirterek,  Türkiye’de farklı meslek grupları ile yürütülen mobing çalışmalarından şu örnekleri 4. Forum Mobing’teki konuşmasında sundu:

 • 108 hemşirenin katıldığı bir çalışmada hemşirelerin yüzde 43,8’i mobinge maruz kaldığını belirtti. Yüzde 28,6’sı meslektaşlarından, yüzde 22,8’si hekimden, yüzde 14,3’ü yöneticisinden, yüzde 34,3’ü hepsinden mobing gördüğünü ifade etti.
 • 379 doktorun katıldığı bir çalışmada ise mobing algısı arttıkça öfke düzeyinin arttığı ve öfke kontrol sorunlarının ortaya çıktığı saptandı.
 • 395 ilkokul öğretmenin katıldığı bir çalışmada, erkeklerin kadınlara kıyasla ve daha az süredir kurumda çalışanların daha uzun süredir çalışanlara göre daha yüksek mobing algısı olduğu bulundu.
 • 244 öğretmenin katıldığı araştırmada mobing algısı ile kurumsal bağlılık arasında olumsuz bir ilişki olduğu bulundu.
 • 211 bankacı ile yapılan bir çalışmada mobing algısı ve performans arasında olumsuz bir ilişki olduğunu ortaya kondu.
 • 220 hemşire ve 220 mühendis arasında yapılan araştırmada hemşirelerde mobing algısının mühendislere göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
 • Mühendislerde yöneticinin kadın olduğu durumda erkek olduğu duruma kıyasla mobing algısının daha fazla olduğu,
 • Erkek hemşirelerin mobing algısının ise kadın hemşirelere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’deki mobing olgusunun çalışanlar nezdindeki algısını değerlendiren Özge Tarakçı Özkurt Hanım ise 2018 yılı bireysel mobing araştırmasındaki çalışan boyutu detaylarını aktardı:

 • 23 ilden 375 çalışan ile görüşme gerçekleştirildi:
 • Bu kişilerin yüzde 91’i özel sektör, yüzde 5’i ise kamu çalışanlarından oluşuyor.
 • Görüşülen kişilerin yüzde 90,7’si çalıştıkları iş yerinde herhangi bir uygunsuz davranışa maruz kaldıklarını, yüzde 9,3’lük bir kesim ise çalıştıkları yerde böyle bir şey yaşamadıklarını kaydetti.
 • Çalışmada yönetim kurulu üyesi ya da CEO düzeyi çalışan 6 kişinin 4’ü, genel müdür veya koordinatör düzeyi çalışan 26 kişinin 23’ü uygunsuz bir duruma maruz kaldıklarını belirttiler.
 • En yüksek sayıdaki memur, eleman, uzman statüsündeki çalışanların yüzde 90’ı ile ikinci en yüksek sayıdaki şef, müdür, proje yöneticisi konumundaki şef, müdür, proje yöneticisi konumundaki çalışanların yüzde 93’ü de bu duruma maruz kalmış.

2012 yılından 2018 yılına kadar gerçekleştirilen tüm araştırma sonuçlarına www.4bakademi.com/araştırmalar bölümünden ulaşabilirsiniz.