Takım Çalışması

Takım Çalışması

23 Ocak 2018 0 Yazar: Editör

Çalışma yaşamında bazen koşullar bir işi tek başımıza yapmamızı çok zor hale getirebiliyor. Bu yüzden çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda değil de yeteneklerini sergilemek ve başarılı bir iş çıkartmak adına bireysel hareket etmek yerine takım halinde o başarıya ulaşmak istiyorlar.

Öncelikle “Takım” nedir bunun kısaca tanımını yapalım; belli bir topluluğun (iki veya daha fazla) hedeflerine ulaşmak için değişik beceri, eğitim ve düşünceye sahip çalışanları bir araya getirerek yaratıcı güçlerini, emeklerini ve bilgilerini birleştirmesidir.

Sahip olduğumuz takım; enerjik bir ruha, yeniliklere ve önerilere açık, ekipçe kararlar alınmasını uygulayabilen, birbirini destekleyici, karşılaşılan problemleri ortak çözebilen, verimliliğe ulaşabilmek adına çözümcü ve fikir üretebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Takım üyeleri her zaman ortak fikirde olmayabilir ama ortak paydada anlaşabilmek ve olaylara ortak yaklaşabilmek en önemli unsurdur.

Peki, takım çalışması neden bu kadar önemlidir? Takım çalışması; Takımın içinde yer alan bireyleri sürekli yenilikçiliğe teşvik eder ve hataların en aza indirilmesine yardımcı olur. Moral ve motivasyonun yükselmesini, özgüven duygusunun ve kişiler arası iletişimin daha iyi hale gelmesini sağlar. Bundan 20 yıl önce Volvo, Toyota gibi büyük şirketler üretim sistemlerine takımları ilave ettiklerinde bu olay büyük bir yankı yaratmış ve yöneticilerin büyük ilgisini çekmişti. Çünkü hiç kimse daha önce böyle bir girişimde bulunmamıştı. Bugün tamamen tersi bir durumla karşı karşıyayız, yani hangi şirketlerin çoğunluğu takım çalışmalarına yer ve önem vermektedir.

Başarılı yöneticiler de genellikle takımla çalışan yöneticilerdir. Örneğin Lee Iacocca otobiyografisinde tüm çalışma faaliyetlerini üç kelimeye indirgeyebileceğini söylemekte ve bunu; insan, üretim ve kar olarak belirtmektedir. Ona göre bunun için de insan başta gelmektedir. Lacocca eğer iyi bir takıma sahip değilseniz, diğer ikisi ile pek bir şey yapamazsınız demektedir. Aynı şekilde Peter Drucker da yarının organizasyonlarının takımlardan oluşacağını ve etkinliklerin bunlarla sürdürüleceğini söylemektedir. Ayrıca hangi işletme ile ilgili dergiye baksak takımların iş hayatındaki önemi ve kullanımı ile ilgili bir makaleye rastlayabiliriz. Hatta Amerika da San Diego da ünlü bir hayvanat bahçesi olan Wild Animal Park’ta bile doğal çevre içinde bölümler arası takım çalışmaları oluşturulmuştur.

TAKIM ÇALIŞMASININ GEREKLİLİKLERİ

  • Birbirlerini Tamamlayan Bilgi ve Beceriler:

Her takımın ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceri çeşidi ve düzeyi farklı olacaktır. Eğer takım insan ilişkileri ile yakından ilgili bir görev üstlenmiş ise, o zaman insanlar arası ilişki kurma becerileri; teknik fonksiyonlar ön plana çıkmışsa teknik beceriler; idari ve stratejik bazı sorunların halledilmesi için belli kararların alınması ile ilgili bir durum varsa o zaman da problem çözme becerisi gerekli olacaktır. Bir takım kurulduğu zaman, bütün bu becerilerin karmasına sahip olmasa da, üyeler öncelikle bunlardan hangisi ya da hangilerine önem vereceklerini belirlemeli, daha sonra da zamanla ve mümkün olabildiği ölçüde bu becerilerinin gelişmesini sağlamalıdırlar.

  • Ortak Amaç ve Hedefler:

Amaçlar, takımların rotalarını yani yönlerini belirler. Takımların başarılı olabilmeleri için amaç birliği şarttır. Bu amaçlar ne derece uzak ve yüksek olursa, amaçlarına sıkıca bağlı bir takımın başarısı da o derece yüksek olacaktır. Burada amaçları kimin belirlediğinden çok, takım üyelerinin bu amaçlara bağlılık dereceleri önem taşımaktadır. Elbette ki takım üyeleri, kendilerinin belirlediği amaç ve hedeflere daha sıkı bir şekilde bağlanabilecektir. Dolayısıyla bu iki nokta birbirine bağlı gelişecektir.

  • Ortak Bir Yaklaşımı Benimsemek:

Takımlar, görevlerini nasıl organize edeceklerini, problemlerini nasıl çözeceklerini, yani amaçlarına nasıl ulaşacaklarını üyeleri arasında karşılıklı bir anlayış sağlama yoluyla belirlemelidirler. Bu gibi kararlarda üyelerinin onayını alarak işe başlayan bir takımın şüphesiz ki başarı olasılığı fazla olacaktır.

  • Birbirlerine Karşı Sorumluluk:

Etkin takımlar, birbirlerini önemserler, birbirlerine değer verirler ve birbirleri için çaba sarf etmeye daima hazırdırlar. Takım üyelerinin birbirlerini dikkate değer bulmaları sayesinde, aralarındaki bağlılık, yakınlık ve iletişim artacak; bu sayede de takım başarılı olabilecektir. Aslında bir takımın sürekliliği de, üyelerinin birbirlerini ne derece önemsedikleri ile yakından ilgili bir olgudur. Başarılı bir takım çalışması; verimlilik artışını, maliyetlerin azalmasını, çalışanların motivasyonunu, kalitenin artmasını, çalışanların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesini, ortak amaçlar etrafında yoğunlaşmayı, örgütsel süreçlerin iyileştirilmesi, iletişimin artmasını, örgütsel sinerjinin artmasını sağlar.

Kaynaklar

  1. http://teambuilding.com.tr/takim-ruhu-ve-takim-calismasi/ Kaynak Erişim Tarihi: 12.01.2018
  2. https://kemalislamoglu.com/keynote/basarili-takim-olmak/ Kaynak Erişim Tarihi: 12.01.2018
  3. https://www.thebalance.com/job-interview-question-give-some-examples-of-teamwork-2061285/Kaynak Erişim Tarihi: 12.01.2018
  4. https://www.iienstitu.com/takim-calismasinin-onemi/ Kaynak Erişim Tarihi: 12.01.2018
  5. http://danismend.com/kategori/altkategori/takim-calismalari-cesitleri-ve-olusum-sureci/ Kaynak Erişim Tarihi: 12.01.2018
  6. http://www.edchreturkey/ Kaynak Erişim Tarihi: 12.01.2018