Posts Tagged “kayıt dışı çalışma”

Kadınların İş Hayatındaki Ortalama Çalışma Süreleri ve Varlığı

By |

Kadınların İş Hayatındaki Ortalama Çalışma Süreleri ve Varlığı

Yaşadığımız 21. yüzyılda kadınlar ‘zorlu’ çalışma koşullarının yanı sıra yalnızca ‘kadın’ olmaktan kaynaklanan birçok sorunla –hala- karşılaşmaktadır. Kadınların iş gücüne katılım oranı, son yıllarda ülkelerde artan ve değişen işsizlik göstergeleri sebebiyle de farklılık gösteriyor. Eğitimli kadınların iş gücüne katılma oranı daha yüksek… Nitelikli eğitim alma imkanı bulamayan kadınlar, iş bulmakta güçlük çekmektedirler veya yarı zamanlı,…

Read more »

İş Sağlığı ve Güvenliği

By |

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’de Son Yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşananlar Üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinin hızla artması ve talep görmesi, buna paralel olarak mezunların çalışmaları umut verici. Ancak, süregelen uygulamalar ve açıkta kalan bazı içtihatlerle, gözlemlenen kayıt dışı çalışma, güvencesiz ve uygunsuz çalışma koşulları gibi birçok konuda yaşanan sorun sektör ayırt etmeksizin karşımıza çıkıyor. İş…

Read more »