Posts Tagged “farklılaşma”

Yatay Yönetim Modeli

By |

Yatay Yönetim Modeli

Yatay Yönetim Modelleri Neden Daha Etkili? Yönetim kademelerinin sayısının çok olduğu işletmelere dik, az olanlara yatay işletmeler deniliyor. Dik işletmeler çok sayıda yönetim kademesine ve dar kontrol alanlarına, yatay işletmeler ise az sayıda yönetim kademesine ve geniş kontrol alanlarına sahip.  Tüm yapıyı görsel olarak tek basamağa indirgemekle, kurumsal yapının tamamen yatay bir hiyerarşiye sahip olması aynı…

Read more »

Çatışma Çözümü

By |

Çatışma Çözümü

Aynı veya karşıt olan ve eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kaldığımızda yaşanan kararsızlık ve uyuşmazlıklar çatışmaları doğurur. Bireyler arasındaki ilişkilerde, toplumsal alanda, çalışma yaşamında çatışmaların yaşanması doğaldır ve kurumlarda ise süregelen iş hayatının bir parçasıdır. Yüz yüze iletişimde olduğu gibi insanların doğrudan birbirini görmediği dijital platformlarda veya sosyal medyada da her an etkileşim halinde…

Read more »