Sürdürülebilir Organizasyonel Strateji

Sürdürülebilir Organizasyonel Strateji

27 Mart 2019 0 Yazar: Editör

Strateji  bir organizasyonun amaçlarını/hedeflerini, politikalarını ve programlarını bir  bütün içinde entegre eden bir model veya plandır. Bu strateji bağlamında organizasyonun misyonu,  neyin  elde  edileceğini  ve  sonuçlarının  ne zaman elde edileceğini ifade eder.

Kurum kültürüne ait olan iç ve dış dinamikleri de barındıran tüm unsurlar düşünüldüğünde, şirketteki kültürel oluşum için vazgeçilmez olan, organizasyonel gelişimin strateji ile desteklenmesidir.

Kalite, hizmet, işe alım, kariyer planlama, ekonomik göstergelerin ve kurumsal dinamiklerin önemli olduğu tüm noktalarda değişimi hızlandıran değişken stratejilerle organizasyonel gelişim süreçleridir.

Organizasyonel strateji uzun vadeli kurum değerini arttıran faaliyetler bütünüdür.

Organizasyonel gelişim ise kurum stratejileri ile birlikte uzun vadede ihtiyaçların belirlenip tasarlanması, uygulanması, değerlendirilip sürekli iyileştirme faaliyetleriyle desteklenmesi sürecidir.

Organizasyonel strateji, organizasyonel başarının anahtar bileşenlerini oluşturur. Kurum kültürü ile desteklenen stratejik faaliyetlerin bütününe baktığımızda, hem yetenek yönetimini hem çalışan davranışlarını ve bağlılığını, işe alımı hem de işveren markasını ve iş gücü değişim oranlarını dahi etkileyen faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

Kurum kültürü, organizasyonel başarı için strateji, yetenek yönetimi ve çalışan motivasyonu unsurlarını desteklemedikçe kritik noktalarda sürdürülen planlamaların ölçülebilirliğinden ve etkililiğinden söz edemeyiz.

Kurum Kültürü, strateji ve organizasyonel gelişim ve değişim unsurlarını bütünsel olarak ele aldığımız #4BoyutluİK süreçleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için bizlere bilgi@4bakademi.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz.