Şirketlerin Çeşitlilik Deneyimi

16 Aralık 2020 0 Yazar: Editör
Çeşitlilik Yönetimi

Çeşitliliğin yönetimi tüm çalışanların yeteneklerinin eşitlikçi bir yaklaşımla ele alındığı ve uygulamaların kapsayıcı bir şekilde yürütüldüğü bir süreçtir. 

Biraz ‘çeşitlilik ekle, karıştır ve değiştir’ anlayışı şirketin verimliliğinde etkili bir değişimin sağlanması için yeterli olmayacaktır.

Burada iki soru karşımıza çıkıyor:

1. Şirketler çeşitlilikten nasıl faydalanıyor?

 2. Güç ve denge yapısını değiştirmeye ne kadar istekliler?

Akademik bazı araştırmalar, etkin çeşitlilik yönetiminin iş kalitesini artırdığını, karar verme sürecini iyileştirdiğini, daha yüksek ekip tatmini ve eşitliği sağladığını göstermiştir.

Etkin ve verimli bir Çeşitlilik Yönetimi için uygulanabilecek 4 temel adım: 1. Güven inşa etmek

2. Ayrımcılık ve ikincilleştirmeyle aktif biçimde mücadele etmek

3. Farklı tarzlara ve seslere kucak açmak

4. Kültürel farklılıkları bir öğrenme kaynağı haline getirmek

Kaynak: hbrturkiye.com/dergi/ cesitliligi-ciddiye-almak