Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) Nedir?

10 Mart 2021 0 Yazar: Editör

Reorganizasyon; işletme/kurum içi ve dışı faktörler karşısında yetersiz kalan organizasyon ve kültür yapısının ve iş akışlarının yeniden düzenlenerek en etkili hale getirilmesi yönünde işletme amacına yönelik ve planlı bir şekilde yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. *

Neden Reorganizasyon Yapılır?

Kurumlarda, sistemlerin ve süreçlerinin zaman içerisinde gözden geçirilip tekrar yapılandırılması ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyaçlar kapsamında;

  • Kurumun ulusal ve/ya uluslararası geçerlilikte kalite standartlarına ve işleyişine sahip olması,
  • Tüm birimlerde etkin, açık ve şeffaf bir iletişimin sağlanması,
  • Ortak sorumluluk gerektiren amaç ve hedeflerde birlikte hareket edilmesi ve sorunların en aza indirilmesi,
  • Mevcut ve potansiyel çalışanlara net ve belirgin görevler sunulması,
  • Verimliliğe ve etkin kaynak yönetimine katkı sağlayacak şekilde görev ve rollerin belirlenmesi,
  • Belirlenen hedefler doğrultusunda ve özellikle VUCA zamanlarında stratejik eylem planlarının yapılması ve yönetimsel amaçların netleştirilebilmesi

 amacıyla reorganizasyon çalışmaları yapılabilmektedir.

Reorganizasyona bazen kurumun dışında gerçekleşen sebepler (teknolojik, yasal ve ekonomik değişiklikler vb.) neden olurken bazen de kurum içinde gerçekleşen durumlar yol açabilir.

*www.kto.org.tr/d/file/kamu-kurumlari-isletmelerin-yeniden-yapilanma-becerisi-reorganizasyon