PEST Analizi Nedir?

28 Nisan 2021 0 Yazar: Editör

Politikekonomik, sosyolojik ve teknolojik açılardan stratejik yönetim süreçleri için yapılan dış faktörlerin analizinden oluşan PEST analizi, işletmenin dikkate alması gereken dış faktörler hakkında bir çerçeve ortaya koyuyor.

ABD Harvard Üniversitesi’nde dersler veren Akademisyen Francis Aguilar’in, 1967 yılında PEST analizi fikrini geliştiren kişi olduğu biliniyor.

PEST analizi, şirketlerin/ülkelerin/ekonomilerin stratejik planlama ve araştırmalarından oluşan çevrenin ne olduğunu ve organizasyonun nereye gitmekte olduğunu gösteren etkili bir yöntemdir.

P: Political/Politik: Ülkenin/yönetimin belirli bir sanayi kolu üzerinde hangi ölçüde etki sahibi olduğunu ifade eder.

E: Economic/Ekonomik: Ekonomide şirketleri doğrudan etkileyen ve uzun vadeli yansımaları olan belirleyici faktörlerinden oluşur.

S:  Sociological/Sosyolojik: Bir pazarın sosyal ve demografik yapısı, kültürel eğilimleri,nüfus istatistikleri gibi konuları ortaya koyar.

T: Technological/Teknolojik: Teknolojide görülen sanayideki otomasyon değişimi, yenilikler, uluslararası pazardaki araştırma-geliştirme faaliyetlerindeki değişimleri gösterir.  

PEST Analizi ile işletme stratejisinde nasıl bir yol haritası çizilir?

  1. İşletmenin ürünü/hizmeti ne durumda?
  2. İşletmenin genel durumu/pazar payı nedir?
  3. İşletme ekonomik büyümesi/yeni bir marka yaratma stratejisi nereye doğru gidiyor?
  4. İşletme için fırsat ve tehdit olacak faktörler nelerdir?
  5. İşletme için yatırım/satın alma/ortaklık fırsatları var mı?

PEST analizi, işletme için ortaya çıkan riskleri belirlemede ve stratejik planlama yaparken işletmenin içinde yer aldığı çevresel faktörleri incelemek ve araştırmak kullanılan önemli bir stratejik araçtır.