İnsan Kaynakları Analitiği Nedir?

İş ilanlarında sıklıkla gördüğümüz, yetkinlikler, veri raporlama değişimleriyle insan kaynakları alanında sıklıkla karşımıza çıkan veri analizlerinin raporlarla desteklenip ortaya konduğu yeni yüzü: İnsan Kaynakları Analitiği Günümüzde hızla değişen iş dünyasına uyum sağlamak için “insan kaynakları” çalışanlarının/çalışmalarının daha çevik ve esnek olması, operasyonları iyi bilmesi, teknolojiyi ve veriyi kullanarak veriye dayalı kararlar alan bir fonksiyon haline…

Yazar: Editör 5 Aralık 2017 0

Kurumun Harcı Değerler

Kurumun Harcı Olan Değerlerin Oluşumu ve Sürdürülebilirliği  Kurumsal değerler tıpkı bir yapıdaki tuğla ve taşları birbirlerine bağlamak için kullanılan harç gibi kurumsal yapıların da bir aradalığını ve sürdürülebilir olmasını sağlayan unsurların başında geliyor. Kurum değerleri “değerlerin değeri” olarak karşımıza çıkıyor. Bireysel değerlerin ve çalışanların kuruma katkılarıyla oluşan kurum kültürünün bileşenlerini oluşturan ilkeler bütünü kurumun kültürel…

Yazar: Editör 28 Kasım 2017 0

Güç Mesafesi

Güç Mesafesi Bariyer mi Yoksa Basamak mı Görülüyor? Hiyerarşi ve Güç olgularını başka bir gözle irdelememize neden olan “Güç Mesafesi (Power Distance)” kavramı, özellikle kültürel yansımanın boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Bireylerin her kademedeki liderlerine fikirlerini ifade ederken çekinmelerinin oranına “güç mesafesi” deniyor. “İcat çıkar(ma)”, “Eski köye yeni adet getir(me)”, “Dünkü çocuk” vb. söylemler, toplumdaki güç mesafesinin…

Yazar: Editör 21 Kasım 2017 0

Çatışma Çözümü

Aynı veya karşıt olan ve eşdeğer iki durumdan birini seçmek zorunda kaldığımızda yaşanan kararsızlık ve uyuşmazlıklar çatışmaları doğurur. Bireyler arasındaki ilişkilerde, toplumsal alanda, çalışma yaşamında çatışmaların yaşanması doğaldır ve kurumlarda ise süregelen iş hayatının bir parçasıdır. Yüz yüze iletişimde olduğu gibi insanların doğrudan birbirini görmediği dijital platformlarda veya sosyal medyada da her an etkileşim halinde…

Yazar: Editör 14 Kasım 2017 0

Marka Kavramı

Markanın en bilinen kullanımı; 19. yüzyılda büyük hayvan sürülerinin sahipleri tarafından gerçekleştirilir. Sürü sahipleri kendi hayvanlarını diğerlerinden ayırt etmek için hayvanlarını damgalarlar ve böylece markalama kavramının kökü oluşur. Nitekim marka (brand) kelimesi eski İskandinav dilinde “yanmak” anlamına gelen “brandr” kelimesinden türemiş. Brandr kelimesinin köken anlamı ise; “sıcak ütünün bıraktığı iz” demek. Bu anlam zaman içinde…

Yazar: Editör 7 Kasım 2017 0

İtibar Yönetimi Ne Sağlar?

“İtibar kazanmak” zorlu ve zaman alıcı bir süreç olmasına rağmen, “itibar kaybetmek” bir o kadar kolaydır. Bu nedenle kurumlar ve hatta bireyler günümüz koşullarında saygınlıklarını, güvenilirliklerini ve bilinirliklerini arttırmak için yalnızca televizyon kanalları, reklamlar ya da gazetelerle değil, aynı zamanda internette ve sosyal medyada da bu süreçleri yönetme ihtiyacı duyuyorlar. Dijital mecralarda ‘marka’nın itibarını yönetmek,…

Yazar: Editör 31 Ekim 2017 0

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türkiye’de Son Yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşananlar Üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinin hızla artması ve talep görmesi, buna paralel olarak mezunların çalışmaları umut verici. Ancak, süregelen uygulamalar ve açıkta kalan bazı içtihatlerle, gözlemlenen kayıt dışı çalışma, güvencesiz ve uygunsuz çalışma koşulları gibi birçok konuda yaşanan sorun sektör ayırt etmeksizin karşımıza çıkıyor. İş…

Yazar: Editör 24 Ekim 2017 0

Liderlikte Yaklaşımlar

Etkileşimsel, Dönüşümsel ve Hizmetkar Liderlik 20. yüzyıldan itibaren bilimsel bakış açısıyla yapılan çalışanlar sonucunda liderlik teorileri; ÖZELLİKLER (1910-1945), DAVRANIŞ (1945-1970) ve DURUMSALLIK (1970-günümüze) olarak üç ana akımda sınıflandırılmıştır. Bir diğer taraftan birbirinin karşıtı olarak ele alınan DÖNÜŞÜMSEL ve ETKİLEŞİMSEL liderlik kavramları da 1970’li yılların ortalarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavramları liderlik literatürüne sokan Zaleznik ve Kets…

Yazar: Editör 17 Ekim 2017 0

Tersine Mentorluğun Büyüyen Hafızası

Tersine Mentorluğun (Reverse Mentoring) Büyüyen Hafızasında Gelecek Yıllarda Neler Var? İş yaşamında örnekleri günden güne artan mentorluk uygulamaları, şirketlerin değişim yönetiminde yer verdiği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Ast-üst ilişkisinden ekip çalışmasına uzanan bu gönüllü yolculuk değer kazanırken; hemen yanında tersine mentorluk uygulamaları da şirket kültürünün bir parçası haline geliyor. Dijital ekosisteme yüksek uyumlu genç…

Yazar: Editör 10 Ekim 2017 0

Chat-Bot ve Uygulama Alanlarından Örnekler

Bot, internette verilen bir görevi yerine getiren programa verilen isim olarak hayatımızdaki teknolojilerle ilerleyen bir kavram olarak karşımızda… Chat-Bot’un (Chat-Robot) yani “sohbet robotu”nun ilk kullanım alanları çağrı merkezleri ve müşteri hizmetleri faaliyetleridir. Belirli bir algoritma ile çalışan, gelişim durumuna göre yanıt veren, öğrenen ve yasal olarak altyapısının izin verildiği ülkelerde satış yapabilen yazılımlardır. “Chat-Bot sistemleri”,…

Yazar: Editör 3 Ekim 2017 0