Mobing Farkındalığı Haftası

Mobing Farkındalığı Haftası

7 Şubat 2019 0 Yazar: Editör

MOBİNG (İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ )

Çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından “kasıtlı, sürekli ve sistematik” biçimde uygulanan her tür kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eden Mobing, Türkiye’de özellikle son on yılda çok sıklıkla duyulan bir kavram. Açılmış ve kazanılmış davalar olmasına rağmen, Mobing hem mağdur, hem işveren için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü Mobingi suç olarak tanımlayan değişiklik (Borçlar Kanunu, Md. 417) Ocak 2011’de yasalaştı. Yasanın ardından 19.3.2011’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “Alo 170” hattı devreye alındı.

Bu yasal değişikliklerin doğal sonucu olarak birbirini izleyen çok sayıda mobing davasına tanık olmaktayız. Bu nedenle, mobingin önlenmesi için öncelikle yeni Borçlar Kanunu 417. maddesinin işverene yüklediği sorumluluğun karşılanabilmesi, bir diğer açıdan firmaların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütleri ve odaların da üyelerin haklarını layıkıyla koruyabilmesi adına iş hayatındaki bütün bileşenlerin bu konuda bilgilenmesi ve kadroları bilgilendirmesi gerekiyor.

Daha fazla bilgi için: bilgi@4bakademi.com