Mikro Yöneticilik Nedir?

Mikro Yöneticilik Nedir?

9 Nisan 2019 0 Yazar: Editör

İşleri paylaştırmaktan kaçınan, başkalarının sorumluluk alanına müdahale eden, küçük ayrıntılara odaklanan, görevlendirdiği işlerle ilgili hata olması halinde, işi kendi üstüne almayı tercih eden, tüm karar mekanizmasının kendisinde olmasını isteyen, hata arayan ve bundan keyif alan, ilgili veya önemsiz her işten haberdar olmak isteyen yöneticilik yaklaşımını tanımlar.

Mikro yöneticiler,

 • Yetkilendirmeye direnirler.
 • Büyük resme bakmak yerine küçük ayrıntılara daha fazla odaklanırlar.
 • Delege ettiği görev ve sorumluluklara kendileri de dahil olmak isterler.
 • Bilgi ve deneyimleri görmezden gelme eğiliminde olabilirler.
 • Kendinizi yetersiz hissettirirler.
 • Aidiyet duygusunun ve çalışan motivasyonunun zamanla düşmesine neden olabilirler.

Kendilerine güvenilmediği için motivasyonu düşen, moralsiz çalışanların sayısı artabilir. Mikro yöneticilik yaklaşımının olduğu çalışma ortamlarında yetenekli çalışanların kaybı ve iş gücü devir  oranlarının sürekli değişimi sıklıkla görülmektedir.

Mikro yönetici ile iletişim

 • Tutum ve davranışlarınızı gözden geçirin.
 • Yöneticinizin farkında olun. Ne düşünüyor, ne hissediyor ve sizden ne bekliyor olabilir?
 • Yöneticinizden size fırsat sunmasını talep edin. Kendinizi etkili bir şekilde ifade edin.
 • Tutum ve davranışlarına göre verebileceği tepkilerle neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışın.

Ve mikro yöneticilik davranış ve tutumlarının kuruma önemli ölçüde zarar verebileceğini unutmayalım.

Kaynaklar:

 1. https://www.leadershipthoughts.com/10-signs-of-micromanagement/ – Kaynak Erişim Tarihi: 31.03.2019
 2. https://www.dunya.com/kose-yazisi/mikro-yonetim-bir-liderlik-kusurudur/353415 – Kaynak Erişim Tarihi: 31.03.2019