Kurumunuzun toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir politikası var mı?

Kurumunuzun toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir politikası var mı?

30 Ekim 2018 0 Yazar: Editör

Cinsiyet eşitliği, bireylerin tüm kamusal ve özel yaşam alanlarına eşit seviyede katılımı ve bu alanlarda eşit seviyede görünür olması anlamına geliyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ise, farklı cinsiyetlere sahip bireylerin eşit haklara sahip olmasıdır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun ekonomi, eğitim, sağlık ve politika gibi dört temel alan üzerinden değerlendirdiği ‘Küresel Cinsiyet Uçurumu 2017’ raporuna göre Türkiye 131. sırada yer alıyor.

PWC’nin (PricewaterhouseCoopers) Mart 2018’de* yayınladığı ‘Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği Araştırması’nda Türkiye, kadının çalışma hayatındaki temsil oranının en düşük olduğu ülkelerden biri olduğu gerçeğiyle raporun önemli detayları arasında yer alıyor.

2023 yılı itibari ile Türkiye’nin kadın iş gücüne katılım oranı hedefi yüzde 35 iken, Avrupa Birliği’nin (AB) 2020 yılı kadın istihdam hedefi yüzde 75.

Araştırma, Türkiye genelinde toplam 943 katılımcı ile hemen hemen her sektörden %30 erkek ve %70 kadın katılımcı ile yapıldı.*

Türkiye’de yapılan Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitliği Araştırması’na göre, kadınların oranı %31 ile -Avrupa ülkelerine göre daha düşük olmakla birlikte- cinsiyetler arasındaki düşünce farklılığı olgusuyla iki katı olarak karşımıza çıkıyor.

Katılımcıların arasından ileride kendilerini üst düzey yönetici olarak gör(e)meyen kadınlar daha çok kurumların politikalarını ve kariyer olanaklarını sebep olarak ilk sıraya koyuyor. Araştırma katılımcılarının %61’i kurumlarındaki karar alma süreçlerinde benzer rollerdeki kadın ve erkeklerin eşit fırsatlara sahip olduğunu düşünüyor.

Kadınlar için iş seçiminde kurumsallık ön plana çıkıyor. Erkekler ise kurumun sunduğu kariyer imkanlarına dikkat ediyor. Kurumlarının kariyer yönetim fırsatlarını yeterli bulmayan çalışanlar, üst yönetim rollerine karşı heveslerini kaybediyor.

Türkiye’de birçok firma kurumsal toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda adımlarını artırmaktadır. Buna en çarpıcı ve güncel örnek olarak, Koç Holding’in ‘İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu’ çalışmasını örnek verebiliriz.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar firması, Koç Topluluğu’nun “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi kapsamında toplu taşıma sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşması, özellikle sektördeki kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak sektörün önde gelen birlik, federasyon ve derneklerinin desteğiyle farkındalık çalışmalarına devam ediyor: Otokar ve Kaptanlar Kulübü Ulaştırma Platformu ortaklığıyla düzenlenen Ulaştırma Platformu Ödül Töreni’nde Kadın istihdamı konusunda örnek uygulamaları hayata geçiren Çanakkale Belediyesi, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”ne layık görüldü. (2017)

Toplumsal eşitlik ve kalkınma için yapılan araştırma raporlarının, Türkiye’de kadının iş gücüne katılımını arttırmak ve her alanda kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğini sağlamak adına yapılması gereken çok fazla çalışmanın ve araştırmanın olduğunu gösteriyor.

Kaynaklar:

  • https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/insan-yonetimi-ve-organizasyon-danismanligi/yayinlar/calisma-hayatinda-cinsiyet-esitligi/pwc-calisma-hayatinda-cinsiyet-esitligi-arastirmasi.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018 *
  • http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/1395051458-3.81_Il_Icin_Toplumsal_Cinsiyet_Esitligi_Karnesi.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018
  • http://www.hurriyet.com.tr/egitim/toplumsal-cinsiyet-esitsizliginin-cozumu-egitimde-27805268 – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018
  • https://www.otokar.com.tr/tr/kurumsal/haberler/cinsiyet-esitligi-odulu – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018
  • https://www.koc.com.tr/tr-tr/koc-gundem/Documents/iletisimde-tce-kilavuzu.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018