Kurumunuzun ayrımcılık ile mücadele konusunda bir politikası var mı?

Kurumunuzun ayrımcılık ile mücadele konusunda bir politikası var mı?

14 Kasım 2018 0 Yazar: Editör

Ayrımcılık’ en kısa tanımıyla toplumun bazı bireylerinin, diğer bireylere sağlanan haklardan mahrum bırakılmasıdır.

Ayrımcılık, kişiyi sahip olduğu özellikler nedeniyle aşağılama, dışlama, kişinin bazı haklardan yararlanmasını engelleme ve/veya kişiye Irk, cinsiyet, engelli, din ayrımcılığı veya yabancı düşmanlığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Randstad firmasının 34 ülkede yaptığı araştırma anketi sonuçlarına göre; çalışanlar arasında farklı etnik köken, yaş, cinsiyet, dini inanç ve cinsel yönelim söz konusu olduğunda kabullenmenin yüksek olmadığı görülüyor: Anketi yanıtlayanların yüzde 87’si iş yerinde çeşitliliğe önem verirken, Türkiye’de bu oranın yüzde 82 olduğu görülüyor.

Ankete göre, kültürel çeşitlilik konusunda en açık görüşlüler Kanada, Danimarka ve Norveç. Şili, Polonya, Slovakya, Portekiz, Türkiye, Japonya ve Brezilya ise küresel ortalamanın oldukça altında yer alıyor.

İş yerinde ayrımcılık yapıldığını da ortaya çıkaran anket rakamlarına bakıldığında, hem üniversitelerdeki araştırma ve sosyal düzeydeki çalışmalarda hem de iş yerlerindeki ayrımcılıkla mücadele çalışmalarında daha çok yol katedilmesi gerektiği ortaya çıkıyor.

Küresel değerlendirildiğinde, çalışanlar, yaş (yüzde 26), cinsiyet (yüzde 21), ırk (yüzde 17), din (yüzde 16) ve cinsel yönelim (yüzde 15) açılarından ayrımcılığa uğruyor.

“Türkiye’de Engelli Birey Olma” araştırmasına göre, görüşülen engellilerin yarısının herhangi bir işte çalışamadığı ya da düzensiz/devamsız, sürekli olmayan işlerden gelir elde ettikleri tespit edilmiş. Ayrıca araştırmaya göre, engelli bireyler iş ve meslek edinme sorunları yaşadıkları da görülüyor. *

Unutmayalım, ayrımcılığın en temel sebebi ön yargılardır ve ayrımcılığı önlemek için her birimize sorumluluk düşüyor.

Kaynaklar:

  • https://www.tmmob.org.tr/sayfa/cinsiyet-ayrimciligi-hakkinda – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018
  • https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/insan-yonetimi-ve-organizasyon-danismanligi/yayinlar/calisma-hayatinda-cinsiyet-esitligi/pwc-calisma-hayatinda-cinsiyet-esitligi-arastirmasi.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018
  • http://www.hurriyet.com.tr/ik-yeni-ekonomi/kulturel-cesitlilige-en-acik-ulkeler-30219440 – Kaynak Erişim Tarihi: 29.10.2018
  • http://www.tepav.org.tr/upload/files/1520402632-7.Karsilastirmalarla_81_Il_Icin_Toplumsal_Cinsiyet_Esitligi_Karnesi_2018.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 06.11.2018
  • * http://www.bingol.edu.tr/media/225866/9ozurluluge-Dayali-Ayrimcilik-Arastirmasi.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 06.11.2018