Kurumunuzda çalışanların % 50’sinin işinden ayrılmak isteyeceği bir işveren misiniz?

Kurumunuzda çalışanların % 50’sinin işinden ayrılmak isteyeceği bir işveren misiniz?

10 Temmuz 2018 0 Yazar: Editör

HRTM Agrosight Araştırma Şirketi’nin, LinkedIn’de, ‘Yeni yıl, yeni iş’ başlığı altında, 430 kişi ile gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre; katılımcıların %52’si, 2018 yılında, aktif olarak yeni iş arayacaklarını belirtti. 📌

Araştırma, çalışan memnuniyetini etkileyen en önemli unsurların; şirket kültürü, yönetim tarzı ve ücretler olduğunu ortaya çıkardı. 👓

İş tatminsizliğinin en önemli sebebini -430 kişinin araştırmaya katıldığı araştırmaya göre- %51 ile ‘şirket kültürü’ oluşturuyor.

 • %50 Yönetim
 • %48 Ücret
 • %32 Görev tanımı
 • %30 Organizasyonel değerler
 • %24 İş-Yaşam dengesi
 • %21 İşbirliği
 • %14 Çeşitlilik eksikliği olarak araştırmaya katılanlar tarafından belirtilen diğer önemli konular.

Şirketler iş doyumunu nasıl arttırabilir❓

 • %59 Görev tanımı
 • %53 Esneklik
 • %50 Sorumluluklar
 • %49 Değişim
 • %48 Şirket kültürü araştırmaya katılanlar tarafından belirtilen önemli noktaları oluşturuyor.