Kurum kültürünün DNA’sı

Kurum kültürünün DNA’sı

17 Nisan 2019 0 Yazar: Editör

Kurum kültürünün DNA’sını neler oluşturur❓

1. Değişime uyum
2. Çevik liderlik
3. Huzurlu çalışma ortamını oluşturma ve koruma
4. İşbirliği ve açık iletişim
5. Ortak vizyon
6. İnovasyon ve sürdürülebilir öğrenme
7. Şeffaflık