Kurum içi İletişim ve Kalite

18 Kasım 2020 0 Yazar: Editör

Kurum içi iletişime etkinlik kazandırılması, kurumun çıktıları olan ürün veya hizmetin kalitesi ile doğrudan etkilidir.

İnsan odaklılık’, sürekli eğitim ve gelişim, katılımcılık, paylaşım ve liderlik unsurlarıyla şekillenen kalite için önemli bir rol üstlenmektedir.

Kurum içi iletişimle öncelikle kurum içindeki bilgi akışını sağlamak hedeflenir.

Çalışanların etkin bir kurum içi iletişim yönetiminden en önemli beklentisi; çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişim bariyerlerinin kaldırıldığı, iş hedeflerine ulaşılması için fikirlerinin alındığı, kendi işleri ile ilgili konularda iletişim kurularak hareket edildiği bir anlayışın benimsenmesidir. *

Kalite, insan odaklılığı, eğitimi esas kılan, sürekli gelişmeyi merkezine koyan, katılımcılığı ve paylaşımı destekleyen ve tüm bunların etkin bir liderlik yetisiyle olabileceği gerçeğini içinde barındıran bir olgudur.

Motivasyonu artırmak ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurmak, kurum içi iletişimin amaçları arasında yer alır.

Kaynak: * (Yeygel Çakır ve Temel Einli, 2010:175), https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273602