Kültürel Zeka ve Liderlik

28 Ekim 2020 0 Yazar: Editör

Kültürel zeka (CQ – Cultural Quotient ), yeterince dillendirilmeyen bir liderlik aracı.

CQ, bir kişinin yeni kültürel ortamlara başarılı bir şekilde uyum sağlama yeteneğidir.

Farklı ekiplere liderlik ederken CQ’nun önemi ve gerekliliği ortaya çıkıyor.

CQ ‘nun Bileşenleri

•       Bilişsel CQ

•       Meta-bilişsel CQ

•       Davranışsal CQ

•       Motivasyonel CQ

Yüksek CQ’ya sahip olma olasılığını arttıran deneyimler:

•       Uluslararası ve kültürel deneyim

•       Kültürler arası eğitim ve öğretim

•       Kişilik özellikleri (tecrübeye açıklık vb.)

•       Öz yeterlilik (Örneğin kişinin hedeflerine ulaşma yeteneğine olan inancı)

CQ yalnızca başarılı kültürler arası etkileşimler ile değil; uyum, performans ve liderlik becerileri ile de doğrudan bağlantılıdır.

Kaynak: exjournal.org