İlgi diyagramı nasıl oluşturulur?

21 Şubat 2021 0 Yazar: Editör

İlgi diyagramı, problem çözümünde ve karar verme süreçlerinde daha iyi fikirler üretebilmek, bu fikirleri uygulanabilir hale getirmek ya da çözmek amacıyla kullanılan bir post-it oylama yöntemidir.

İlgi diyagramı nasıl oluşturulur?

1. Beyin fırtınası ile oluşturulan fikirler listelenir.

2. Listelenen fikirler arasında ortaklık / benzerlik taşıyanlar ayrı yerlere taşınır.

3. Yeniden gözden geçirilen ve birbiriyle ilgili olan fikirlerden ilgi grupları oluşturulur.

Bu yöntemde;

İyi ifade edilmiş bir fikir, duvarda ayrı bir bölüme yapıştırılır.

Fikirlerin verilmesi için konu ve durum tartışmaya açılır. Fikirleri kontrol eden kişi paylaşılan fikrin ilişkili olup olmadığını ve zamanı kontrol eder. Kontrol sırasında oturuma kısa bir ara verilebilir. Ara süresi bittikten sonra herkese seçtiği post-it sorularak oylama yapılır.

1. seçim, 2. seçim ve 3. seçim gibi sınırlandırma yapılarak oylama yapıldıktan sonra karar aşamalarında fikirler farklı renklerdeki post-itlerle ayrılarak belirlenir.

İlgi diyagramını en yalın halde nasıl uygularız?

1. Karar verilmesi gereken ve/veya problem niteliğini taşıyan bir konu seçilir.

2. Bu konuyla ilgili bilgiler toplanır ve not kağıtlarının üzerine yerleştirilir.

3. Düzenlenen not kağıtları belirli bir fikir sırasına göre düzenlenir.

4. Düzenlenen notlar gruplandırılarak ilişkili oldukları başlıklar altında toplanır.

*Google Keep, Evernote, OneNote, Todoist gibi dijital not defterlerinden de rahatlıkla yararlanabilirsiniz.

İlham Kaynağı Kitap: The Ideas Book – Kevın Duncan