Hibrit (Karma) çalışma modeli kalıcı hale geliyor mu?

14 Nisan 2021 0 Yazar: Editör

PwC Türkiye, Ocak-Mart 2021 döneminde farklı sektörlerden 40’tan fazla kurumun İK liderleri ile yaptığı araştırmasını yayımladı.

PwC Türkiye’nin, perakende, otomotiv, teknoloji, bankacılık, sağlık, finansal hizmetler, enerji, telekomünikasyon, gayrimenkul ve endüstriyel üretim gibi sektörlerden farklı büyüklüklerdeki yerel ve uluslararası şirketlerin İK yöneticileriyle yaptığı araştırmaya göre; CHRO ve İK liderleri, çalışanların kaygı ve tükenmişlik duyguları ile sanal çalışma ortamı sebebiyle zayıflayan bağlar ve belirsizlik ortamında plan yapamamanın zorluk yaratan konular olduğunu düşünüyor.

“İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi” raporuna göre, Türkiye’deki İK yöneticilerinin ilk 3 önceliği; geleceğin iş modelleri, çalışan deneyimi ve dönüşümsel liderliğin geliştirilmesi olarak görülüyor.  

İK liderlerinin yüzde 94’ü hibrit çalışma modelinin kalıcı olacağını belirtiyor.

PwC’nin ‘Uzaktan Çalışma’ isimli bir diğer anketinin sonuçlarına göre; çalışanların %71’i, şirketlerin ise %83’ü uzaktan çalışmaya geçişte başarılı olduklarını düşünüyor.

“İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi” raporuna göre ise Türkiye’deki İK yöneticilerinin %94’ü hibrit çalışma modelini, %76’sı uzaktan çalışma yöntemlerini, %71’i ise esnek çalışma saatleri ve programını destekliyor.

Ayrıca Türkiye’deki İK liderleri için, esnek çalışmaya yönelik sistemlerin oluşturulması üretkenliği sürdürülebilir kılmak için odaklanılması gereken ilk adım olarak görülüyor.