Kurumunuzdaki kadın ve erkek yöneticiler, görevde yükselme veya rotasyon uygulamalarında eşit değerlendirmeye tabi tutuluyor mu?

Kurumunuzdaki kadın ve erkek yöneticiler, görevde yükselme veya rotasyon uygulamalarında eşit değerlendirmeye tabi tutuluyor mu?

2 Ocak 2019 0 Yazar: Editör

Rotasyon uygulamaları, çalışanların yetkinleşmeleri, bilgilerini arttırmaları ve kurum kültürünü güçlendirecek farklı bakış açılarına sahip olmalarını desteklemektedir.

Rotasyon, özellikle çalışanların farklı işlerde çok yönlü yetişmesine, değişik bakış açılarına sahip olmasına, kurum içi iletişim ve çalışan motivasyonuna katkı sağlıyor.

Ancak, ayrımcı toplumsal normlar ile eğitimde ve eğitim konularında ortaya konulan cinsiyet rolleri sonucu olarak kadınların erkeklere göre daha düşük vasıflı ve daha düşük ücretli işlere yerleştirilmesine neden oluyor. Bu durum ücret, finansmana erişim ve meslekte ilerleme açısından kadınlar ve erkekler arasında eşitsizliklere yol açıyor. Kadınların istihdamı ya geleneksel olarak “kadın” etiketli mesleklerde veya genellikle yevmiyeli işçi olarak ev işçiliği ve tarım sektörlerinde artıyor.

PwC’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine dikkat çekmek için hazırladığı Söz Kadınlarda: Kadınlar için iş yerlerinde neler değişmeli ? başlıklı 2017 yılına ait raporu, kadınların kendilerini iş yaşamında iddialı ve yükselmeye hazır hissetmelerine rağmen, konu kariyer gelişimi ve terfilere geldiğinde işverenlerine tam güvenemediklerini ortaya koyuyor.

Dünya çapında 61 ülkede, 27 farklı sektörde görev yapan 28 – 40 yaşları arasındaki 3.600’ü aşkın kadın çalışanı kapsayan raporun ilgi çekici sonuçlarına göre;

  • Kadınların %73’ü kariyerlerini geliştirebilmek için aktif olarak fırsat arıyor.
  • Kadınların %51’i, işverenlerinin cinsiyet çeşitliliğini geliştirmek için yeterince çalıştığını düşünüyor.
  • Araştırmaya katılan kadınların %58’i, işverenlerinin kariyer geliştirme fırsatlarını iyileştirmek için atması gereken kritik adımın “şeffaflık” olduğunu belirtiyor.

Sürdürülebilir kalkınmayı Birleşmiş Milletler Kadın Ülke Program Direktörü Fulya Vekiloğlu, “Sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde, sosyo – ekonomik konumu, cinsiyeti, milliyeti, dini ya da etnik kökeni ne olursa olsun, ‘Kimseyi Geride Bırakmamak’ yatıyor.“ şeklinde tanımlıyor.

Kaynaklar:

  • http://www.skdturkiye.org/SKD_Kadin_istihdami_Deneyimleri.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 18.11.2018
  • * ebrd.com/…/draft-strategy-for-the-promotion-of-gender-equality-in-turkish.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 18.11.2018
  • https://www.pwc.com.tr/tr/basin-odasi/2018-basin-bulteni/kadinlar-icin-is-yerlerinde-neler-degismeli.html – Kaynak Erişim Tarihi: 18.11.2018
  • https://www.pwc.com.tr/tr/Hizmetlerimiz/insan-yonetimi-ve-organizasyon-danismanligi/yayinlar/kadinlar-icin-is-yerlerinde-neler-degismeli.pdf – Kaynak Erişim Tarihi: 18.11.2018
  • https://www.muhasebenews.com/toplumsal-cinsiyet-esitsizligi-ekonomik-kalkinma/ – Kaynak Erişim Tarihi: 18.11.2018