Ekonomik Değişimlerin Çalışma Hayatına Yansıması

Ekonomik Değişimlerin Çalışma Hayatına Yansıması

15 Mayıs 2018 0 Yazar: Editör

Farklı parametrelerin, doğal afetlerin, ülkelerde süregelen savaşların ya da gelişen teknolojinin getirdiği değişimle birlikte insanların yaşam tarzı ve standartlarındaki değişim arasındaki bağlantı aynı zamanda ekonomik göstergelerden biridir.

Ekonomik olarak ihtiyaç ve isteklerle, coğrafi değişimler, doğal kaynak kullanımı, tarımın büyümesi, teknolojik değişimlerin tüketime yansıma oranları ve devlet katkısı da önemli bir rol oynuyor.

Bilgi teknolojilerinin üretim ve tüketime yansıması…

Manuel Castells(1), bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle küresel anlamda ortaya çıkan dönüşümün ‘ağ toplumunu’ oluşturduğunu savunuyor. Castells’e göre ‘bilgi’yi ön plana çıkaran ağ toplumu, bilişim teknolojileri tarafından harekete geçirilen, bilişim ağlarında oluşan yeni bir toplumsal organizasyon yapısı. Bu yapı, insanlar arasında kültür aracılığıyla şekilllenen bir etkileşim ortaya koyduğu gibi; üretim, tüketim ve güç ilişkilerini de etkiliyor.

Dan Schiller(2) internet ve ona bağlı telekomünikasyon sistemlerini, globalleşmenin getirdiği finans ve ekonomik akışların uluslararası dolaşımını, ekonomik eylemlerin globalleşmesini önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

İnternetin oluşturduğu ekonomik alanda altyapı sağlayıcılar, web sayfaları için hizmet ve erişim sağlayıcılar, donanım, yazılım ve içerik sağlayıcılar ile e-ticaret girişimcileri gibi pek çok aktörün ortaya çıktığı görülüyor.

İşsizlik verileri ile değişen ekonomik değişimlerin topluma yansıması

İşsizliğin artmasıyla çalışan kişi sayısı düşer. İşletmelerin kâr marjı olumsuz yönde etkilendiğinden aktif sigortalı kişi sayısının düşmesi ile işsizliğin artması paralellik gösterir. Dolayısıyla bu durum bir ülkenin sosyal güvenlik gelirlerinde azalma meydana getirir.

1960’lı yıllardan günümüze dek yapılan araştırmalar, gelişmiş ülkelerde milli gelirin dağılmasında eşitlik, denge ve düzen anlayışının uygulanmasına karşın -gelişmekte olan ülkelerde- Türkiye’de bu uygulamanın tersine bir gelişme olduğunu göstermiştir.

Milli gelirin eşit, dengeli, düzenli biçimde dağıl(a)maması toplum kesimleri arasındaki uçurumu derinleştirmekte, ülkede çok zengin mutlu azınlık ile az gelirli mutsuz çoğunluk çelişkisi oluşturmakta, bu durum da enflasyonun ve işsizliğin artmasına, toplumsal kargaşa, karmaşa, çalkantı, çatışmaya zemin hazırlamaktadır.

Kaynaklar:

  1. (1) Manuel Castells 1942’de İspanya’da doğdu. 1958-1962 yılları arasında Barcelona Üniversitesi’nde Hukuk ve Ekonomi eğitimi gördü. 1964’te Sorbonne Hukuk ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu.- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017
  2. (2) http://danschiller.info/bio/ .- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017
  3. http://ab.org.tr/ab13/bildiri/247.pdf .- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017
  4. (*) http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2017.- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017
  5. (3) http://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf .- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017
  6. (**) https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/brands/ .- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017
  7. Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret – Yayın No: TÜSİAD-T/2017, 04-587- Nisan 2017- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017
  8. http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/dusunenlerin-dusuncesi/ekonomik-durumun-ve-issizligin-bireye-ve-topluma-etkisi-2223904/.- Kaynak Erişim Tarihi: 09.09.2017