Dayanışma Kültürü ve Toplumsal Bilinç

5 Kasım 2020 0 Yazar: Editör

 Dayanışma bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak davranışlarla birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasını oluşturuyor.

Peki dayanışmanın sürdürülebilir olması ne kadar mümkün?

Sosyolog Émile Durkheim’e göre toplumsal düzen ve dayanışma her şeyden önce gelmektedir. 

Toplumsal düzen ve dayanışma oluşturabilmesi için ise iş bölümü ve uzmanlaşma gerekmektedir. 

İş bölümünün gerçek işlevi iki ya da daha fazla kişi arasında bir dayanışma duygusu yaratmaktır.

Durkheim, toplumsal dayanışmanın gelişmediği toplumlarda Mekanik Dayanışma’nın,gelişmiş toplumlarda ise Organik Dayanışma’nın daha yoğun yaşandığını ifade ediyor.

Durkheim’e göre iş bölümünün ve farklılaşmanın gelişmiş olduğu modern toplumlarda organik dayanışma ortaya çıkmaktadır.

Bireyler benzer etkinliklerde bulundukları için bireysel eylemler kendiliğinden kolektif kimliğe dönüşür. Bu tür toplumlarda kolektif bilinç egemendir.

Kaynak: tr.wikipedia.org