21. Yüzyıl Yetkinlikleri Nelerdir?

21 Nisan 2021 0 Yazar: Editör

21. yüzyıl yetkinlikleri, 21. yüzyıl toplumunda ve iş yerlerinde başarı için devlet kurumları, akademisyenler ve eğitimciler tarafından belirlenen gerekli olduğu belirlenen öğrenme yetkinlikleri çerçevesi dahilindeki beceriler; yetenekleri ve öğrenme eğilimlerini içeriyor.

Yetkinliklerin çoğu, analitik akıl yürütme, karmaşık problem çözme ve takım çalışması gibi ustalaşma becerilerine dayanan daha derin öğrenmeyle ilişkili; bu beceriler, içerik bilgisine dayalı olmadıkları için geleneksel akademik becerilerden farklıdır.

Etkin bireyler ve çalışanlar birçok fonksiyonel ve kritik düşünme yetkinliklerine sahip olmalıdırlar.

21. yüzyıl yetkinlikleri, üç ana alanda gruplandırılıyor:

Öğrenme ve yenilik becerileri: Eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği, yaratıcılık ve yenilikçilik

Dijital okuryazarlık becerileri: Bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) okuryazarlığı

Kariyer ve yaşam becerileri: Esneklik ve uyarlanabilirlik, inisiyatif ve öz yönetim, sosyal ve kültürler arası etkileşim, üretkenlik ve hesap verebilirlik

Değişen ve dijital bir toplumda başarıya hazırlanırken ustalaşmak için gereken yetkinliklere odaklanılıyor.  Bu etkileşim, uluslararası hareketin bir parçası olarak iş birliği ve başkaları ile iletişimi yönetmeyi içeren insan becerilerinin giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor.

İlham kaynağı yayınlar:

https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills

https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills